Ons privacybeleid

 • Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland  uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
 • Rent to Enjoy draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
 • Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.
 • Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.
 • U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
 • Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
 • Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Rent to Enjoy spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien u hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kunt u deze e-mailen naar: info@renttoenjoy.nl
 • Rent to Enjoy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactformulier

Wanneer u ons contactformulieren invult, wordt deze informatie zorgvuldig door ons bewaard, echter niet langer dan relevant is voor de reden van uw verzoek.

Cookies

 • Mogelijk plaatsen we cookies op uw apparaat. Deze vertellen ons wanneer u onze website bezoekt en hoe uonze website gebruikt, zodat we u een betere gebruikservaring kunnen geven. U kunt in uw eigen browser uw voorkeuren wijzigen. Hou er rekening mee dat het blokkeren van cookies uw gebruikerservaring op onze website negatief kan beïnvloeden. Veranderingen worden van kracht als u na het wijzigen van uw instellingen de pagina ververst.
 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit ons contactformulier worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld. Deze cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Rent to Enjoy heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.
 • Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

At present the present, you could buy essays for cheap while still getting good marks. There are many online platforms that offer custom essay writing services at low costs. These businesses offer a myriad of advantages, such as free formatting, plagiarism reports and full-text access to the documents used in essays. They also provide priority treatment to the customers who order from them best custom writing service and provide additional quality control. A typical price for initial drafts is approximately 30% of final price. In the next step, you’ll receive a 1 page summary of the key aspects, and two editors are assigned to write different versions of your essay based on the deadline and the education grade.

Essays are an integral part of American literary. Many great American writers and thought-leaders were influenced by significant historical events. They helped shape our current nation. The early American essay writers included professional essay writers religious leaders as well as official members, such as judges. Essays that were insightful were usually included in the early sermons. Samuel Sewall and Jonathan Edwards as well as others have inspired generations of writers, and also helped create the American culture. The other American essayists also have been instrumental in American literary development.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.